Shell and Tube Heat Exchanger Catalog danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Shell and Tube Heat Exchanger Catalog

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Bộ trao đổi nhiệt ống chùm vi sinh Bộ trao đổi nhiệt ống chùm vi sinh
    • Danh mục

    Bộ trao đổi nhiệt ống đôi của chúng tôi, có cấu trúc vi sinh hoàn toàn không tạo ra bất kỳ vũng chất lỏng lắng đọng nào cả. Không có sự lây nhiễm chéo giữa các chất lỏng chế biến và môi trường làm nóng / làm mát theo cấu trúc của nó. Làm nóng, làm mát và ngưng tụ nước tinh khiết, nước cất và các chất lỏng chế biến khác. ※Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP