Single Seal Valves Catalog danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Single Seal Valves Catalog

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Sanitary Single Seal Sequence Valve Sanitary Single Seal Sequence Valve
    • Danh mục

    Van điều khiển trình tự khóa đơn vi sinh của chúng tôi được sử dụng cho đường ống vi sinh. Kiểu SH là một mẫu tương đương với van góc truyền thống và có khóa duy nhất. Có nhiều kích cỡ và sự lựa chọn khác nhau, ngoài ra tất cả các mặt hàng đều có đặc tính vệ sinh tuyệt vời. Kiểu SM là kiểu từ trên xuống và hoạt động theo cách ngược lại với kiểu SH. Thông tin chi tiết, vui lòng tải catalogue của chúng tôi.

Thông tin doanh nghiệp

TOSTE CO., LTD. TOSTE CO., LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP