Kounan Co., Ltd. (185829)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kounan Co., Ltd.

Kounan Co., Ltd.

Hãy giao phó cho công ty Kounan chúng tôi nếu là những sản phẩm liên quan đến bọt biển (bọt xốp)

Nội dung kinh doanh

○ Gia công, phân phối tất cả các loại bọt biển nói chung (cao su, polyethylen uretan), tấm cao su, phim, băng dính 2 mặt
○ Bán các loại sản phẩm ép, ép đùn các loại.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kounan Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Kounan Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty Kounan chúng tôi sử dụng nhiều loại vật liệu trọng tâm là bọt biển, tiến hành gia công, phân phối nhiều loại sản phẩm dùng cho cuộc sống hàng ngày, nguyên vật liệu công nghiệp, chúng tôi đang cố gắng từng ngày để có thể giúp ích cho nhiều ngành hơn nữa. Trong suốt hơn 50 năm kể từ khi thành lập, với nghiệp vụ trọng tâm là gia công vật liệu xốp dẻo (bọt biển), cùng với tinh thần, quan điểm kinh doanh “nỗ lực, theo đuổi không từ bỏ”, chúng tôi đã kinh doanh nhiều sản phẩm, đóng góp cho tất cả các ngành, lĩnh vực. Để có thể đáp ứng yếu cầu ngày càng đa dạng của quý khách hàng, việc sử dụng kịp thời những thiết bị mới là việc làm đương nhiên, ngoài ra chúng tôi đã xây dựng hệ thống IT trong công ty, mạng lưới thông tin ngoài công ty và dốc hết sức vào việc kinh doanh theo mô hình tư vấn đưa ra đề án. Hơn nữa, về vấn đề quản lý chất lượng, công ty chúng tôi cũng luôn xem đây là một vấn đề rất quan trọng và đã nỗ lực thực hiện với việc đầu tiên là nhận được chứng nhận ISO. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để xác lập, duy trì hệ thống quản lý tốt hơn hiện tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng những kỹ thuật, kinh nghiệm đã tích lũy từ trước tới nay, đưa ra nhiều đề án bằng năng lượng sáng tạo và các ý tưởng mới, mục tiêu trở thành doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm tốt hơn cùng với khách hàng.

Mã bưu điện

6620934

Khu vực/Quốc gia

Hyogo, Nhật Bản

Địa chỉ

3-12-1, Nishinomiyahama, Nishinomiya-shi

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kounan Co., Ltd..

PAGE TOP