Concept International Co., Ltd. (185103)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Concept International Co., Ltd.

Concept International Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, lắp đặt và gia công dây dẫn các linh kiện bằng điện, bộ dây dẫn điện (wire harness W/H)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Concept International Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Concept International Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

4910822

Khu vực/Quốc gia

Aichi, Nhật Bản

Địa chỉ

Ootsuka2625, Tanyocho Dempoji, Ichinomiya-shi

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Concept International Co., Ltd.

Địa chỉ

Ootsuka2625, Tanyocho Dempoji, Ichinomiya-shi

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Concept International Co., Ltd..

PAGE TOP