NS TECH, Inc. (184143)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NS TECH, Inc.

NS TECH, Inc.

Nội dung kinh doanh

○ Phát triển và phân phối hệ thống thông tin
○ Tư vấn liên quan đến hệ thống thông tin, lịnh kiện điện, điện tử, công cụ, máy móc điện
○ Đại lý phân phối hệ thống thông tin, lịnh kiện điện, điện tử, công cụ, máy móc điện

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NS TECH, Inc..

Danh sách danh mục của NS TECH, Inc.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1070062

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

3-10-41, Minamiaoyama, Minato-ku

TEL

FAX

+81(0)3-5829-9388

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với NS TECH, Inc..

PAGE TOP