Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

E-SIS Inc.

E-SIS Inc.

Nội dung kinh doanh

○ Hệ thống quản lý chất thải công nghiệp (hệ thống truy tìm nguồn gốc)
○ Dịch vụ phát triển hệ thống

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với E-SIS Inc..

Danh sách danh mục của E-SIS Inc.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1600008

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

Neoterasima Bld.3F, 25, Saneicho, Shinjuku-ku

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với E-SIS Inc..

PAGE TOP