Nozawa Manufacturing Co., Ltd. (183355)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nozawa Manufacturing Co., Ltd.

Nozawa Manufacturing Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Gia công kim loại và xử lý bề mặt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Nozawa Manufacturing Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Nozawa Manufacturing Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

3240047

Khu vực/Quốc gia

Tochigi, Nhật Bản

Địa chỉ

2-3201, Mihara, Otawara-shi,

TEL

FAX

+81(0)287-22-7751

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Nozawa Manufacturing Co., Ltd..

PAGE TOP