Satsuma Precision Co., Ltd (181839)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Satsuma Precision Co., Ltd

Satsuma Precision Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Lắp ráp, gia công, kiểm tra, kiểm định máy cắt tấm panel, hệ thống băng tải, máy móc công nghiệp; chế tạo các loại thiết bị nhằm tiết kiệm nguồn lực lao động như các thiết bị kiểm tra.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Satsuma Precision Co., Ltd.

Danh sách danh mục của Satsuma Precision Co., Ltd

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

5740056

Khu vực/Quốc gia

Osaka, Nhật Bản

Địa chỉ

2-9, Shinden Nakamachi, Daito-shi

TEL

FAX

+81(0)72-871-6641

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Satsuma Precision Co., Ltd.

PAGE TOP