Weakly acidic hypochlorous acid water generation apparatus "Super following A-sui satellite management system" danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Weakly acidic hypochlorous acid water generation apparatus "Super following A-sui satellite management system"

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

HSP corporation HSP corporation
  • Danh mục

Khách hàng chính

Bệnh viện nhà nước, tư nhân; phòng khám Nhà trẻ, nhà dưỡng lão, công trình phúc lợi Nhà máy chế biến thực phẩm (Công ty cổ phần Sugawara Reizou, Công ty cổ phần Sữa Kurashima, Công ty cổ phần đồ uống Asahi, v...v) Ngành chế biến thủy sản (Sò điệp, trứng cá hồi, trứng cá tuyết, v...v) Trong các hộ gia đình

Phân loại

Chọn

PAGE TOP