Hino Engineering Co., Ltd. (180169)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hino Engineering Co., Ltd.

  • Tìm đối tác

Hino Engineering Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

● Phát triển, kinh doanh máy tính công nghiệp tương thích DOS/V
● Phát triển theo ủy thác thiết bị ứng dụng máy tính, bộ vi xử lý
● Phát triển theo ủy thác phần cứng, phần mềm điều khiển, đo đạc
● EMS
● Cuộn dây dùng trong công nghiệp
● Đại lý cho các công ty

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hino Engineering Co., Ltd..

Danh sách danh mục của Hino Engineering Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1920033

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

60-7, Takakuramachi, Hachioji-shi,

TEL

FAX

+81(0)42-656-5801

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

URL

http://www.hinoeng.co.jp/en/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hino Engineering Co., Ltd..

PAGE TOP