TOYONAKA HOT LABORATORY CO., LTD. "HOT HOSE Catalog" danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

TOYONAKA HOT LABORATORY CO., LTD. "HOT HOSE Catalog"

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Ống mềm “Ống mềm nóng (Hot hose)” Ống mềm “Ống mềm nóng (Hot hose)”
    • Danh mục
    • Tìm đại lý

    Phương thức gia nhiệt bằng gia công quấn sợi nicrom siêu nhỏ lên bề mặt ống mềm giúp cho có thể gia tăng nhiệt độ lên tới 400℃. Nhiệt độ tăng đều, không mất cân bằng trên toàn đường ống nên vận chuyển nóng như được thực hiện trên một mặt phẳng. Ngoài ra, chúng tôi có cả dòng sản phẩm mà bản thân ống mềm có thể quản lý nhiệt. Nó giúp cho có thể thiết định nhiệt độ vận chuyển cho phù hợp với tình hình thực địa. ※ Vui lòng tải catalog xuống hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Thông tin doanh nghiệp

TOYONAKA HOT LABORATORY CO., LTD. TOYONAKA HOT LABORATORY CO., LTD.
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Phân loại

Chọn

PAGE TOP