General Electric International Inc. (179763)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

General Electric International Inc.

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Nội dung kinh doanh

Phân phối, lắp đặt, bảo dưỡng máy phát điện, thiết bị ngoại vi

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với General Electric International Inc..

Danh sách danh mục của General Electric International Inc.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Động cơ máy bay, năng lượng, dịch vụ tài chính, xử lý nước, thiết bị y tế, xây dựng nội dung truyền thông… Nhân viên của GE trên toàn thế giới đang công hiến rất nhiều trong việc giải quyết những vấn đề nghiêm trọng mà thế giới đang đối mặt bằng việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tiên tiến với ý tưởng mang đầy tính sáng tạo. Năm 1879, đèn sợi đốt do Thomas Edison sáng lập ra, đã được hoàn thành bằng cách sử dụng tre ở vùng Kyoto trong phần dây tóc bóng đèn. Trải qua hơn 100 năm, hiện nay GE cũng đã mang đến cho thế giới những kỹ thuật cải tiến bằng mối quan hệ hợp tác phát triển kỹ thuật với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.

Mã bưu điện

1076112

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

5-2-20, Akasaka Akasakapakubiru, Minato-ku

TEL

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với General Electric International Inc..

PAGE TOP