Towada Electronics Co., Ltd (179473)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Towada Electronics Co., Ltd

  • Tìm đối tác

Towada Electronics Co., Ltd

Không nỗ lực sẽ không có thành công Mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu

Nội dung kinh doanh

Lựa chọn và xác định địa điểm nhà máy đáp ứng nhu cầu khách hàng.
(Nhà máy Akita, nhà máy Đông Quan Trung Quốc, nhà máy Hà Nội Việt Nam)
Tiến hành thiết kế, sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn môi trường của mỗi nước (như là RoHS, J-Moss)
Có thể nhận đặt hàng ở bất cứ công đoạn nào.
- Thiết kế ngoại quan
- Thiết kế mạch điện
- Thiết kế bảng mạch
- Thiết kế cơ cấu
- Thiết kế ngoại thất
- Thiết kế bao bì đóng gói
- Thiết kế phần mềm (firmware)
- Thiết bị phần mềm, ứng dụng
- Nghiệp vụ đánh giá (đánh giá mạch, đánh giá bảng mạch, đánh giá phần mềm, đánh giá chất lượng…)
- Sản xuất thử (nguyên lý, sản xuất bằng tay, đồ sản xuất bằng khuôn mẫu)
- Đăng ký, thu nhận tiêu chuẩn an toàn
- Phân phối nguyên vật liệu
- Thực hiện làm bảng mạch
- Sản xuất hàng loạt
- Đảm bảo chất lượng
- Xuất hàng (xuất đến bất cứ nơi nào trên thế giới)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Towada Electronics Co., Ltd.

Danh sách danh mục của Towada Electronics Co., Ltd

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Thành lập từ năm 1961, công ty đã dồn sức vào các hoạt động chủ yếu liên quan đến lĩnh vực EMS, sau này cùng với việc phát triển lĩnh vực EMS, công ty cũng sẽ nỗ lực trong việc phát triển sản phẩm phát huy khả năng kỹ thuật đã tích lũy từ trước đến nay, đáp ứng nhu cầu và giúp ích cho khách hàng và tiếp tục phát triển công ty hơn nữa.

Mã bưu điện

1410022

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

3kai, G-PLACEgotanda, 1-6-3, Higashigotanda, Shinagawa-ku,

TEL

FAX

+81(0)3-5475-6613

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Towada Electronics Co., Ltd.

PAGE TOP