Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Clad metal

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin doanh nghiệp

TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO.,LTD TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO.,LTD
  • Danh mục

Khách hàng chính

Tổng cộng khoảng 240 công ty (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái) Alps Electric Co., Ltd; Canon Inc; Kyocera Corp; Konica Minolta Holdings, Inc; Citizen Watch Co., Ltd; Shima Fine Press Co.,ltd; Shachihata Co., Ltd; Seiko Epson Corporation; Sony Co., Ltd; Tanita Corporation; TDK Corporation; Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd; TPR Co., Ltd; Toshiba Corporation; Japan Aviation Electronics Industry Co., Ltd; Pilot Corporation; Hayamizu Hatsujyo Co., Ltd; Hitachi, Ltd; Fujikura Co.,ltd; Fujitsu Co.,Ltd; Fuji Electric Co., Ltd; Furukawa Electric Co., Ltd; Brother Co., Ltd; Honda Engineering Co., Ltd; Matsushita Electric Works Co., Ltd; Matsushita Electric Industrial Co. (Ltd.), Mabuchi Motor Co., Ltd; Mitsuba Corporation; Mitsubishi Electric Corporation; Murata Manufacturing Co., Ltd; Yamaha Corporation; Rohm Co., Ltd; Ubukata Industries Co.,ltd

Phân loại

Chọn

PAGE TOP