SENJO SEIKI Co., Ltd. (179175)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SENJO SEIKI Co., Ltd.

  • Tìm đại lý

SENJO SEIKI Co., Ltd.

Đáp ứng nhu cầu bằng năng lực tham gia tư vấn cho thế hệ sau.

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm chính: (1) Máy vát mép, máy bạt bavia
(2) Thiết bị đo so sánh
(3) Các loại máy vát mép, bạt bavia chuyên dụng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SENJO SEIKI Co., Ltd..

Danh sách danh mục của SENJO SEIKI Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Trước tình hình yêu cầu về chất lượng hay vấn đề giá thành, cũng như nhu cầu trong lĩnh vực bạt bavia tăng cao và ngày càng đa dạng, chúng tôi đẩy mạnh nghiên cứu một cách triệt để nhằm hiện thực hóa việc gia công vát mép, bạt bavia một cách nhanh chóng và ở trình độ của người thợ lành nghề. Chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả các hình dạng gia công như bánh răng, đĩa xích, rèn theo hình dạng khác mà còn với các chất liệu như nylon MC hay thủy tinh, v...v. Chúng tôi có thể đáp ứng cả quy mô lớn hay nhỏ của công việc. Phát huy những kiến thức đã có từ kinh nghiệm với các loại bạt bavia, chúng tôi có thể đưa tới Quý Khách hàng những đề xuất thích hợp nhất.

Mã bưu điện

4240301

Khu vực/Quốc gia

Shizuoka, Nhật Bản

Địa chỉ

622-7, Shishihara, Shimizu-ku Shizuoka-shi,

TEL

FAX

+81(0)54-360-2007

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với SENJO SEIKI Co., Ltd..

PAGE TOP