NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD. Linh kiện điện tử/thiết bị điện tử FPD/Màn hình cảm ứng Sản phẩm/dịch vụ (178767)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

Với hơn 60 năm theo đuổi thử thách trong lĩnh vực công tắc, NKK đã sáng tạo ra trên 3.000.000 dòng...

Linh kiện điện tử/thiết bị điện tử FPD/Màn hình cảm ứng

PAGE TOP