Izumi Corporation (178760)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Izumi Corporation

Izumi Corporation

Hệ thống gá kẹp độ chính xác cao dành cho gia công cơ khí

Nội dung kinh doanh

● Kinh doanh máy móc thiết bị phụ trợ cho máy công cụ
・Eto dành cho Machining center
(Hệ thống eto Dependvice)
・Eto khí nén
(ASV-100)
・Bộ kẹp chân không dùng cho máy công cụ kiểu đứng, kiểu ngang
(I. Vac. Revo)
・Thiết kế, chế tạo dụng cụ gá lắp đặc thù cho máy công cụ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Izumi Corporation.

Danh sách danh mục của Izumi Corporation

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Là công ty sản xuất, kinh doanh dụng cụ gá lắp đa mục đích dành cho Machining center

Mã bưu điện

5101311

Khu vực/Quốc gia

Mie, Nhật Bản

Địa chỉ

3067-101, Nagai, Komono-cho Mie-gun,

TEL

FAX

+81(0)59-399-3354

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Izumi Corporation.

PAGE TOP