PIEZO PARTS CO., Ltd. (178724)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PIEZO PARTS CO., Ltd.

PIEZO PARTS CO., Ltd.

We specialize in crystal sensors which can be customized according to the conditions of use. We can recycle crystals, contributing to cost reduction.

Nội dung kinh doanh

- Manufacture and sales of crystals for film thickness monitors
- Recycling of crystals for film thickness monitors
- Manufacture and sales of QCM sensors
- Sales of glass for film thickness monitors
- Subcontract processing of film formation
- Evaporation equipment-related consumable supplies

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PIEZO PARTS CO., Ltd..

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của PIEZO PARTS CO., Ltd.

Danh sách danh mục của PIEZO PARTS CO., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

PIEZO PARTS specialize in crystals for film thickness monitors.
We all strive as one to meet the customers' requirements stemming from various manufacturing process at reduced cost.
By recycling crystals, we aim to contribute not only to cost reduction but also to resource saving and environmental protection.
Please feel free to contact us with small production orders, questions about crystals for film thickness monitors, etc.
Based on our vision, "Good Sensor, Good Control,” we believe that we can support our customers by providing stable, high-quality crystal sensors.

Mã bưu điện

1920154

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

831-3, Shimongatamachi, Hachioji-shi,

Ngày tháng năm thành lập

10/1990

Tiền vốn

10,000,000 JPY

Số lượng nhân viên

11 người ~ 50 người

TEL

FAX

+81(0)42-651-8100

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

PIEZO PARTS CO., Ltd.

Địa chỉ

831-3, Shimongatamachi, Hachioji-shi,

Ngày tháng năm thành lập

01/10/1990

URL

http://www.piezo-parts.co.jp/

Liên hệ

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PIEZO PARTS CO., Ltd..

PAGE TOP