SystemEXE (Thailand) Co., Ltd. (177770)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SystemEXE (Thailand) Co., Ltd.

SystemEXE (Thailand) Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

① Phân phối, phát triển, hỗ trợ ứng dụng các phần mềm liên quan đến ERP (quản lý sản xuất, quản lý phân phối, quản lý tồn kho, quản lý nguyên giá, kế toán).
② Dịch vụ tư vấn thiết kế các nghiệp vụ để ứng dụng các phần mềm ERP
③ Phân phối, hỗ trợ ứng dụng các phần mềm Scheduler, kế hoạch sản xuất
④ Dịch vụ tích hợp hệ thống
⑤ Lập trang chủ (homepage)
⑥ Nhận ủy thác phát triển phần mềm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SystemEXE (Thailand) Co., Ltd..

Danh sách danh mục của SystemEXE (Thailand) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty SystemEXE (Thái) và công ty SystemEXE (Việt nam) là công ty con của công ty SystemEXE.
Công ty chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp tại Thái, Việt Nam và các doanh nghiệp tại Nhật hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổng hợp với trọng tâm là bản tiếng Thái, tiếng Việt Nam của hệ thống “Quản lý sản xuất EXEX”- Gói quản lý sản xuất điện toán đám mây đối ứng đa ngôn ngữ, nhiều loại tiền tệ.

Ngoài việc cung cấp gói hệ thống quản lý trên đây, công ty SystemEXE (Thái) còn triển khai các dự án cải tiến những nghiệp vụ trong nhà máy tại Việt nam, Thái Lan, dự án hỗ trợ tổng hợp từ tư vấn cho đến ứng dụng hệ thống.

Công ty SystemEXE (Thái) sẽ hỗ trợ việc sử dụng các nguồn nhân lực trong công ty một cách hiệu quả, mở rộng các dự án kinh doanh toàn cầu bằng cách triển khai các hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ tổng hợp có thể ứng dụng bằng điện toán đám mây, thông qua việc cung cấp hệ thống “Quản lý sản xuất EXEX” bằng các nhân viên hiểu rõ tình hình trong nước Thái, Việt nam.

Mã bưu điện

20230

Khu vực/Quốc gia

Chonburi, Thái Lan

Địa chỉ

Laemchabang Tower R.35, 283 M.8 Sukhumvit Rd., Thungsukla, Sriracha,

Ngày tháng năm thành lập

01/2014

Tiền vốn

2000000 THB

Qui cách sản phẩm đã được chứng nhận

ISO27001 (SystemEXE Vietnam)

TEL

FAX

+663-354-783

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh thai

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh thai

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SystemEXE (Thailand) Co., Ltd..

PAGE TOP