PRETEC WORLD catalog danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PRETEC WORLD catalog

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • PRETEC WORLD Co., Ltd. PRETEC WORLD Co., Ltd.
    • Danh mục

    Công ty cổ phần Pretec World được thành lập vào năm 2013 với tư cách là công ty liên doanh giữa công ty PM-T và công ty cổ phần TANOI. Công ty đang cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực từ cung cấp phân phối nguyên liệu tại chỗ cho đến gia công tổng hợp, gia công sản phẩm như là gia công phóng điện cắt dây, đánh bóng, xử lý nhiệt, gia công mạ, gia công oxit hóa.

Thông tin doanh nghiệp

PMT Corporation PMT Corporation
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP