PMT Corporation (177518)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PMT Corporation

PMT Corporation

Open Innovation Company <Sức mạnh doanh nghiệp> Kết nối con người, cải tiến công nghệ, xây dựng các dự án kinh doanh

Nội dung kinh doanh

(Phòng sản xuất)
Chế tạo ra các loại máy móc tự động hóa, tiết kiệm sức lao động
Sản xuất các loại khuôn (như là chất bán dẫn, băng, giấy, kim loại)
Gia công đồ sứ và dụng cụ, đồ gá siêu chính xác
Sản xuất các loại máy móc điều khiển trục
Sản xuất bệ X-Y siêu chính xác
Nhận ủy thác gia công chi tiết và sản xuất máy gia công

(Phòng bán hàng)
Bán các loại máy công cụ, dụng cụ đo và dụng cụ
Bán các loại thiết bị sản xuất

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PMT Corporation.

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của PMT Corporation

Danh sách danh mục của PMT Corporation

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

8112115

Khu vực/Quốc gia

Fukuoka, Nhật Bản

Địa chỉ

1705-1, Satani, Sue-machi Kasuya-gun,

TEL

FAX

+81(0)92-933-3115

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.pm-t.com/english/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PMT Corporation.

PAGE TOP