Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.

Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.

Sumitomo Chemical Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sumitomo Chemical là công ty hóa học tổng hợp với 5 lĩnh vực trọng tâm sau:
1. Lĩnh vực kinh doanh liên quan đến y tế, nông nghiệp
2. Lĩnh vực khoa học cơ sở
3. Lĩnh vực hóa học điện tử thông tin
4. Lĩnh vực dược phẩm
5. Lĩnh vực hóa học dầu mỏ

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.

Danh sách danh mục của Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd.

Giới thiệu doanh nghiệp

Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. được thành lập vào ngày 01 tháng 4 năm 2013 với vai trò chính là quản lý chung các công ty Sumitomo Chemical tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương). Công ty được đặt tại Singapore với vai trò là đại diện cho nhóm công ty trong khu vực này, bằng việc nâng cao đẩy mạnh mạng lưới liên lạc giữa cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp, công ty đang triển khai các dự án, phát triển hình ảnh thương hiệu Sumitomo Chemical.
Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. triển khai các kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược giữa các bộ phận trong các công ty ở khu vực Đông Nam Á. Với việc đẩy mạnh việc phát triển các dự án với tư cách là chuyên gia trong khu vực, công ty sẽ thực hiện mở rộng dự án kinh doanh hơn nữa, đạt được những cơ hội kinh doanh một cách hiệu quả.
Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động kinh doanh tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, công ty nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường hoạt động nhóm một cách hiệu quả, hướng tới mục tiêu nhóm công ty tuân thủ các quy định, quy tắc. Công ty này đưa ra các lời khuyên, tư vấn mang tính chuyên môn về nhân sự, CSR, pháp chế, kế toán, IT, giao vận cho các công ty thành viên trong khu vực. Hơn nữa, công ty cũng thực hiện các họat động mới như là quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp CSR, hoạt động Responsible Care.

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Floor 5, No. 40 Pham Ngoc Thach Street Ward 6, District 3

Ngày tháng năm thành lập

07/2008

Tiền vốn

245,105,000,000 VND

Số lượng nhân viên

101 người ~ 500 người

Khách hàng chính

SC Johnson
Reckitt Benckiser
Fumakilla Co., Ltd.
Godrej

TEL

FAX

+84-8-3822-0131

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Anh

URL

https://sumitomo-chem-envirohealth.com/

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd..

PAGE TOP