Vật liệu đánh bóng dùng cho ngành chế biến gỗ Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vật liệu đánh bóng dùng cho ngành chế biến gỗ

  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

Vật liệu đánh bóng dùng cho ngành chế biến gỗ

【Sản phẩm giấy】/ 【Sản phẩm vải】

【Sản phẩm giấy】
SWE: Sản phẩm tiêu chuẩn
SCE: Dành cho hoàn thiện
RCC: Đánh bóng màng sơn
GSE: Sản phẩm mài công suất cao
Tất cả đều có cả những sản phẩm có chức năng gia công phòng tránh tắc.

【Sản phẩm vải】
WX: Sản phẩm tiêu chuẩn
NWX: Dùng cho các loại gỗ cứng
FWJ: Sản phẩm cực kỳ linh hoạt
GSJ: Sản phẩm mài công suất cao

Chúng tôi cung cấp nhiều dòng sản phẩm phù hợp với các loại máy, các mục đích (đánh bóng vải, điều chỉnh độ dày và đánh bóng hoàn thiện và đánh bóng màng sơn)
Ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp hàng OEM

Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như in chữ vào mặt sau (ghi thương hiệu công ty), phát triển các sản phẩm tương ứng với kích thước và thông số mà khách hàng cung cấp.

Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Không

URL

http://www.fujistar.com/

Ngành nghề đối tượng

Gia công gỗ/Sản phẩm gỗ 

Thông tin doanh nghiệp

Sankyo-Rikagaku Co., Ltd. Sankyo-Rikagaku Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Vật liệu đánh bóng dùng cho ngành chế biến gỗ

【Sản phẩm giấy】
SWE: Sản phẩm tiêu chuẩn
SCE: Dành cho hoàn thiện
RCC: Đánh bóng màng sơn
GSE: Sản phẩm mài công suất cao
Tất cả đều có cả những sản phẩm có chức năng gia công phòng tránh tắc.

【Sản phẩm vải】
WX: Sản phẩm tiêu chuẩn
NWX: Dùng cho các loại gỗ cứng
FWJ: Sản phẩm cực kỳ linh hoạt
GSJ: Sản phẩm mài công suất cao

Chúng tôi cung cấp nhiều dòng sản phẩm phù hợp với các loại máy, các mục đích (đánh bóng vải, điều chỉnh độ dày và đánh bóng hoàn thiện và đánh bóng màng sơn)
Ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp hàng OEM

Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như in chữ vào mặt sau (ghi thương hiệu công ty), phát triển các sản phẩm tương ứng với kích thước và thông số mà khách hàng cung cấp.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

- Từ mài gỗ công suất cao (điều chỉnh độ dày) đến đánh bóng hoàn thiện
- Đánh bóng tất cả các mặt cong như là đánh bóng mặt cong vật liệu gỗ cứng, đánh bóng bề mặt, đánh bóng màng sơn.

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

*Vui lòng nhập.

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP