Kinki Clean Service Co., Ltd. (176864)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kinki Clean Service Co., Ltd.

Kinki Clean Service Co., Ltd.

Nội dung kinh doanh

Quý khách hàng có đang gặp phải những khó khăn trong việc lấy bavia không?

Chúng tôi đang nhận ủy thác gia công lấy bavia đông lạnh(REFRIGERATION DEBURRING) của kim loại, cao su và nhựa bằng nitơ hóa lỏng tại thành phố Yao.
Công ty chúng tôi là một trong số ít các công ty chuyên thực hiện nghiệp vụ lấy bavia đông lạnh(REFRIGERATION DEBURRING).
Công ty chúng tôi đang tiếp nối, kế thừa công ty đứng ra hoạt động độc lập từ khu thử nghiệm của doanh nghiệp sản xuất máy lấy bavia đông lạnh(REFRIGERATION DEBURRING), các dữ liệu từ khi máy lấy bavia đông lạnh được triển khai trong nước đã được lưu trữ hơn 25 năm.
Hơn nữa, chúng tôi hoàn toàn có tự tin trong lĩnh vực lấy bavia của các loại cao su, nhựa và kim loại (đúc).

※ Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc download catalogue của công ty.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kinki Clean Service Co., Ltd..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

5810041

Khu vực/Quốc gia

Osaka, Nhật Bản

Địa chỉ

2-9-3, Kitakinomoto, Yao-shi

Ngày tháng năm thành lập

06/07/1985

Tiền vốn

15000000 JPY

Số lượng nhân viên

11 người ~ 50 người

TEL

FAX

+81(0)72-999-6580

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Kinki Clean Service Co., Ltd..

PAGE TOP