Máy tiện đứng TUE Series Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy tiện đứng TUE Series

Máy tiện đứng  TUE Series

Chúng tôi đã làm mới sản phẩm TUE-một sản phẩm bán rất chạy (best seller). Dòng sản phẩm TUE tiến hành tất cả các loại gia công với tư cách là máy tiện đứng hiệu suất cao có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt. Bằng việc cải tạo làm mới, chúng tôi đã thêm vào loại máy phức hợp (S) có thể mở lỗ, mở rộng phạm vi gia công và gia công tiện ren.

Danh mục Liên hệ

Phim (video)

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

Ngành nghề đối tượng

Xe hơi/Máy vận chuyển  Bán dẫn/Tinh thể lỏng/FPD  Linh kiện điện tử/Linh kiện điện

Thông tin doanh nghiệp

Toshiba Machine Co., Ltd. Toshiba Machine Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Đặc trưng
- Có thể trang bị chức năng phay (tùy chọn)
- Đạt năng suất cao hơn nữa nhờ việc nâng cao tốc độ và độ cứng cao
- Trang bị FANUC-0iTD mới nhất

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Với nhiều loại đường kính bàn từ 1000mm đến 2000mm, có thể thực hiện nhiều loại gia công xoay mà không phải lựa chọn phôi

Danh mục

Máy tiện đứng  TUE Series

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP