Máy tiện đứng TUE Series danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Máy tiện đứng TUE Series

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Máy tiện đứng  TUE Series Máy tiện đứng TUE Series
    • Danh mục

    Chúng tôi đã làm mới sản phẩm TUE-một sản phẩm bán rất chạy (best seller). Dòng sản phẩm TUE tiến hành tất cả các loại gia công với tư cách là máy tiện đứng hiệu suất cao có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ưu việt. Bằng việc cải tạo làm mới, chúng tôi đã thêm vào loại máy phức hợp (S) có thể mở lỗ, mở rộng phạm vi gia công và gia công tiện ren.

Thông tin doanh nghiệp

Toshiba Machine Co., Ltd. Toshiba Machine Co., Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP