SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. Máy bơm Máy bơm lượng cố định Sản phẩm/dịch vụ (176834)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

Công ty Sibata Scientific Technology hỗ trợ thực hiện phát triển nghiên cứu, cống hiến vào sự phát triển khoa học kỹ thuật bằng kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng.

Nội dung kinh doanh

◆ Lĩnh vực kinh doanh ◆ 1. Sản xuất, phân phối các thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị đo, kiểm soát vệ ...

Máy bơm Máy bơm lượng cố định

PAGE TOP