Low Volume Air Sampler “LV-20P” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Low Volume Air Sampler “LV-20P”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Low Volume Air Sampler "LV-20P" Low Volume Air Sampler "LV-20P"
    • Danh mục

    LV-20P được thiết kế để đo nồng độ bụi trong không khí. Thiết bị này bao gồm một máy bơm hút, công cụ đo lưu lượng, chân máy, vv LV-20P có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. * Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải catalogue ● Bản catalogue này sẽ là catalogue bằng tiếng Anh

Thông tin doanh nghiệp

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP