PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPKER “HV-500R Series” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPKER “HV-500R Series”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • High Volume Air Sampler "HV-500R" High Volume Air Sampler "HV-500R"
    • Danh mục

    High Volume Air Sampler "HV-500R" là thiết bị được thiết kế để dùng cho trường hợp lượng bụi hút khoảng 100~800L/min, là loại có thiết kế nhỏ gọn để có thể dễ dàng di chuyển, thu thập mẫu tại hiện trường. Bằng việc kết hợp với nhiều thiết bị tùy chọn như là thiết bị phân chia hạt theo phương thức va đập quán tính và ống ngắn, thiết bị này có thể sử dụng với nhiều mục đích với tư cách là thiết bị lấy mẫu không khí trong môi trường làm việc, môi trường không khí. Ngoài Model HV-500R dùng bụi tổng số, chúng tôi đã sản xuất ra các loại khác như HV-500R-4S dùng cho môi trường làm việc PM4, HV-500RD (lưu lượng hút tối đa 400L/min) và HV-500RD1 (lưu lượng hút tối đa 800L/min) dùng cho môi trường nhiễm Dioxin. “Đặc trưng” - Chức năng giữ lưu lượng liên tục không đổi - Chức năng ghi nhớ dữ liệu đo - Chức năng ghi các mục lỗi - Hiền thị bằng màn hình cảm ứng. - Bổ sung chức năng điều chỉnh lưu lượng (20 ℃ 1 atm / 25 ℃ 1 atm l lưu lượng thực tế) - Thiết bị phân chia theo kích thước dùng cho PM10, PM4, PM2.5 (tùy chọn) * Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải catalogue

Thông tin doanh nghiệp

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP