LIQUID PHASE SYNTHESIZER “CHEMIST PLAZA CP-300” danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LIQUID PHASE SYNTHESIZER “CHEMIST PLAZA CP-300”

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Liquid Phase Synthesaizer "Chemist Plaza CP-300" Liquid Phase Synthesaizer "Chemist Plaza CP-300"
    • Danh mục

    Dòng sản phẩm Chemist Plaza CP-300 là hệ thống thiết bị phản ứng kết hợp trong đó các khối linh kiện và phần điều khiển gồm phần máy khuấy từ tính được phân chia rõ. Phần điều khiển là chung cho tất cả các loại, khách hàng có thể lựa chọn các phần linh kiện (block) tương ứng với các điều kiện như là phạm vi phản ứng, phạm vi điều khiển nhiệt độ và áp lực. Vì có thể lắp đặt tách rời phần điều khiển và phần linh kiện (block), nên cũng có thể lắp đặt chỉ phần linh kiện (block), ở trong hệ thống thải khí. Tại phần linh kiện (block), về tiêu chuẩn luôn có đính kèm thiết bị giữ trụ đỡ nên sẽ không cần phải chuẩn bị giá đỡ riêng. Hãy lựa chọn những loại phù hợp với điều kiện của khách hàng. “Đặc trưng” - Hệ thống điều khiển gia nhiệt, làm mát bằng khối nhôm - Dung lượng mẫu: 120mL, 200mL, 500mL, 1000mL - Điều khiển chương trình, nhiệt độ cao, áp lực… * Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tải catalogue

Thông tin doanh nghiệp

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP