Digital Streams Company (176264)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Digital Streams Company

Digital Streams Company

Nội dung kinh doanh

Digital Streams là một công ty xử lý các thiết bị và phần mềm khác nhau. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Digital Streams Company.

Danh sách sản phẩm/dịch vụ của Digital Streams Company

Danh sách danh mục của Digital Streams Company

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Mã bưu điện

1130034

Khu vực/Quốc gia

Tokyo, Nhật Bản

Địa chỉ

3-31-1 Yushima, Bunkyo-Ku

Ngày tháng năm thành lập

21/01/2000

Tiền vốn

10 m JPY

Số lượng nhân viên

Từ 10 người trở xuống

Khách hàng chính

OBIC business consultants, OMRON, Capcom, Konica minolta business solution, Synnex infotec Corporation, Shin Shin Co., Ltd., Dassault systemes, Daiwabo systems, Toppan Printing, Nissan creative, Fuji film, Fuji xerox, Fujitsu, NTT data business blends

TEL

FAX

81-3-5812-3752

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

URL

http://www.digital-streams.jp/en

Công ty mẹ

Tên doanh nghiệp

Digital Streams Co., Ltd.

Địa chỉ

3-31-1 Yushima, Bunkyo-Ku, Tokyo, 113-0034, JAPAN

Ngày tháng năm thành lập

21/01/2000

Tiền vốn

10 m JPY

Số lượng nhân viên

Từ 10 người trở xuống

URL

https://www.digital-streams.jp/en/

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Nhật Tiếng Anh

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Digital Streams Company.

PAGE TOP