Vòi phun 1 chất lỏng Sản phẩm dịch vụ

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vòi phun 1 chất lỏng

Vòi phun 1 chất lỏng

Đây là vòi phun thực hiện phun chỉ bằng cách tăng áp suất lên dung dịch như là máy bơm. Quý khách hàng có thể chọn từ hơn 20 nghìn dòng sản phẩm phong phú. Vòi phun này có thể dùng để làm sạch, làm mát, phân tán.

Danh mục Liên hệ

Giá thành

Vui lòng liên hệ.

Mục tiêu kỳ hạn giao hàng

Vui lòng liên hệ.

Kho tại Việt nam

Vui lòng liên hệ.

URL

https://www.kirinoikeuchi.co.jp/eng/products/hydraulic_spray_nozzles.html

Ngành nghề đối tượng

Xe hơi/Máy vận chuyển  Máy/thiết bị dùng trong sản xuất  Sản xuất giấy/Sản phẩm giấy

Thông tin doanh nghiệp

H. IKEUCHI & Co., Ltd. H. IKEUCHI & Co., Ltd.

Ưu điểm sản phẩm/dịch vụ

Đây là vòi phun thực hiện phun chỉ bằng cách tăng áp suất lên dung dịch như là máy bơm. Quý khách hàng có thể chọn từ hơn 20 nghìn dòng sản phẩm phong phú. Vòi phun này có thể dùng để làm sạch, làm mát, phân tán.

Công dụng/Minh họa cách sử dụng

Sản phẩm được dùng để làm sạch, làm mát, sơn phủ, phân tán, khử trùng và chống bụi

Danh mục

Vòi phun 1 chất lỏng

Liên hệ

Ngôn ngữ cho phép sử dụng

Tiếng Việt Nam Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Trung

*Là hạng mục bắt buộc

*Vui lòng chọn.

Category

Chọn

PAGE TOP