Cảm biến dùng cho cửa tự động tuân thủ tiêu chuẩn EN16005 danh mục

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cảm biến dùng cho cửa tự động tuân thủ tiêu chuẩn EN16005

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 • Cảm biến dùng cho cửa tự động tuân thủ tiêu chuẩn EN16005 Cảm biến dùng cho cửa tự động tuân thủ tiêu chuẩn EN16005
  • Danh mục
  • Tìm đại lý
  • Tìm đối tác

  EN16005 là tiêu chuẩn cần tuân thủ khi xuất sản phẩm sang Châu Âu. Cảm biến dùng cho cửa tự động của HOTRON đang tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu- EN16005. Trang bị nhiều dòng sản phẩm da dạng như cảm biến phức hợp bao gồm cảm biến an toàn và cảm biến khởi động cho cửa trượt, cửa xoay. Hơn nữa vì sản phẩm có trang bị chức năng liên kết với bộ điều khiển nên nó có thể trở thành đối sách để bảo vệ an toàn trong tương lai.

Thông tin doanh nghiệp

Hotron Co., Ltd. Hotron Co., Ltd.
 • Danh mục
 • Tìm đại lý
 • Tìm đối tác

Chọn

PAGE TOP