Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Terminal

Hình ảnh danh mục

Thông tin sản phẩm/dịch vụ

  • Linh kiện điện tử “Đầu kiểm tra” Linh kiện điện tử “Đầu kiểm tra”
    • Danh mục

    Công ty cổ phần Hirosugi Keiki có “Đầu kiểm tra” được sử dụng như linh kiện lắp ráp dành cho bản mạch in. Chúng tôi có đầu kiểm tra (Dành cho tín hiệu, dành cho máy nghiệm dao động, dành cho mạch logic, v...v) Chủng loại - Dành cho tín hiệu (Loại 3 cạnh, loại tròn, đồng phốt pho, đồng thau dễ cắt) - Dành cho máy nghiệm dao động - Dành cho mạch logic ● Liên hệ hoặc tải Catalog xuống để biết thêm chi tiết.

Thông tin doanh nghiệp

Hirosugi-Keiki Co., Ltd. Hirosugi-Keiki Co., Ltd.
  • Danh mục

Phân loại

Chọn

PAGE TOP