Tan Phu Plastic J.S.C (12773)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tan Phu Plastic J.S.C

Nội dung kinh doanh

Khuôn nhựa, sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tan Phu Plastic J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

314 Luy Ban Bich Str., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38607622

URL

http://www.tanphuplastic.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tan Phu Plastic J.S.C.

PAGE TOP