ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD (12748)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong B Industrial Park, Lot 1A1, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38759586

URL

http://www.orionhanel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD.

PAGE TOP