ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD (12748)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Sai Dong B Industrial Park, Lot 1A1, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38759586

URL

http://www.orionhanel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với ORION HANEL PICTURE TUBE CO. LTD.

PAGE TOP