công ty TNHH Tân Long granite (12670)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

công ty TNHH Tân Long granite

Nội dung kinh doanh

gạch Barbie, gạch granit, đá kết cát

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với công ty TNHH Tân Long granite.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Tai Industrial Park, Lot A10-11-12, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

TEL

FAX

84-79-3741449

URL

http://www.tanlonggranite.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với công ty TNHH Tân Long granite.

PAGE TOP