Viet Tran J.S.C. (12133)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Tran J.S.C.

Nội dung kinh doanh

xi măng, cốt liệu tinh, cốt liệu thô, phụ gia

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Tran J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bien Hoa 1 Industrial Park, Road3, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3933363

URL

http://www.viettrancorp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Tran J.S.C..

PAGE TOP