Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Stand-Dragon (12080)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Stand-Dragon

Nội dung kinh doanh

Nhiều loại ốc vít, đinh vít, đinh tán, đai ốc, chân, chèn, các bộ phận quay và các phần cứng trong thép, thép không gỉ, đồng và nhôm.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Stand-Dragon.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Bau Xeo Industrial Park, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3677561

URL

http://www.stand-dragon.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Stand-Dragon.

PAGE TOP