Nam Khoi Co., Ltd (12067)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nam Khoi Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm bảo hộ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Nam Khoi Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, No 33A, Lot 101/2-6, Road 38, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936843

URL

http://www.fpe.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Nam Khoi Co., Ltd.

PAGE TOP