YP Rex Vietnam Co., Ltd (12061)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

YP Rex Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm bảo hộ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với YP Rex Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 222, Road 4, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936563

URL

http://www.yprex.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với YP Rex Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP