Công ty Cổ phần thép đặc biệt Pro-Vision (12060)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần thép đặc biệt Pro-Vision

Nội dung kinh doanh

thép phế liệu cho ngành thép. Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, thép phế liệu chủ yếu cho ngành thép.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần thép đặc biệt Pro-Vision.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 221/2, Road 11, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936610

URL

http://www.pro-visionsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần thép đặc biệt Pro-Vision.

PAGE TOP