Yung Chi Paint & Varnish MFG (VN) Co., Ltd (12059)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yung Chi Paint & Varnish MFG (VN) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Yung Chi Paint & Varnish MFG (VN) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 219, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936751

URL

http://www.rainbowpaints.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Yung Chi Paint & Varnish MFG (VN) Co., Ltd.

PAGE TOP