Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd (12057)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 200, Road Amata, Bien Hoa City, Dong Nai Pr ovince

TEL

FAX

84-61-3936061

URL

http://www.watabe.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP