FULIN PLASTIC INDUSTRY JSC. -BRANCH (12053)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FULIN PLASTIC INDUSTRY JSC. -BRANCH

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với FULIN PLASTIC INDUSTRY JSC. -BRANCH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 109, Road Amata, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3938888

URL

http://www.fulinvn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với FULIN PLASTIC INDUSTRY JSC. -BRANCH.

PAGE TOP