Akzo Nobel Coatings Vietnam Co., Ltd (12052)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Akzo Nobel Coatings Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Akzo Nobel Coatings Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

AMATA Industrial Park, Lot 107, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936386

URL

http://www.sandtex.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Akzo Nobel Coatings Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP