Hung Dung Co., Ltd (12050)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hung Dung Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hung Dung Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Km 42+600 National Road 5A, Lai Cach, Cam Gian, Hai Duong Province

TEL

FAX

84-320-3782396

URL

http://www.hungdunghd.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Hung Dung Co., Ltd.

PAGE TOP