YKKVietnam Co. , Ltd (12049)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

YKKVietnam Co. , Ltd

Nội dung kinh doanh

phụ kiện may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với YKKVietnam Co. , Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Amata Industrial Park, Lot 104-106-108, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3936075

URL

http://www.ykk.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với YKKVietnam Co. , Ltd.

PAGE TOP