Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C (12048)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C

Nội dung kinh doanh

thiết bị wifi, phụ kiện quang học

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

63 Nguyen Huu Tuong, Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38582710

URL

http://www.postef.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C.

PAGE TOP