Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C (12048)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C

Nội dung kinh doanh

thiết bị wifi, phụ kiện quang học

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

63 Nguyen Huu Tuong, Thanh Xuan Dist, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-38582710

URL

http://www.postef.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Post And Telecommunic ation Equipment J.S.C.

PAGE TOP