Tiền thân của PMTT GROUP (12046)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tiền thân của PMTT GROUP

Nội dung kinh doanh

khuôn cao su, đồ gá, khuôn ép phun

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tiền thân của PMTT GROUP.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No. 46 Hoa Lo Str., Tu Lien Dist, Ha Noi.

TEL

FAX

84-4-37631016

URL

http://www.pmtt.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Tiền thân của PMTT GROUP.

PAGE TOP